Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Tilbage

Grundloven

Grundlovens indførelse den 5. juni 1849 førte til at Dammark fik sin første demokratiske forfatning. Grundloven

Grundloven er Danmarks vigtigste lov. Alle andre love skal overholder grundloven.

I grundloven står der at det øverste magt i Danmark skal deles mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

Den lovgivende - folketinget som vedtager alle de love, der gælder for Danmark

Den udøvende - kongen/dronningen og regeringen har myndighed til at gennemføre de regler, som er vedtaget af den lovgivende magt. Danmark fik i 1849 et såkaldt tokammersystem bestående af Folketinget og landstinget.

Den dommende - domstolen som har myndighed til at træffe enedelige afgørelser i retslige konflikter, som forelægges domstole som retssager.

Grundlovsdag

Hvert år fejre vi grundlovens indførelse den 5. juni med politiske møder og kalder dagen for grundlovsdag. Før i tiden var det en helligdag, og der med en fridag. Men det er nu blevet lavet om, så det ikke er automatisk at far og mor har ret til at holde fri. Grundlovsdag er offencielt flagdag. Alle offentlige bygninger hejser flaget.

Hvem underskrev grundloven

Frederik den 7. underskrev den første grundlov og satte dermed Frederik den 3.´s før-demokratiske forfatningslov kongeloven ud af kraft.

Hvad indeholder grundloven

Grundloven består af 9 kapitler.

Kapitel I   Regeringsformen
Kapitel II   Kongen og arvefølgen
Kapitel III   Kongen og ministrene
Kapitel IV   Rigsdagen · Folketinget og Landstinget
Kapitel V   Tingene og lovgivningen
Kapitel VI   Rigsretten
Kapitel VII   Folkekirken og religionsfrihed
Kapitel VIII   Borgernes rettigheder og friheder
Kapitel IX   Ændringsregler

 

 

 

Ændringer af grundloven:
1866 ændringer af grundloven
- Paragrafferne om valgret og valbrahed til folketinget.
- Landstingets sammensætning og valgmåde blev ændret

1915 ændringer af grundloven
- kvinder og tjenestefolk uden egen hustand fik stemmeret
- Fremtidige grundlovsændringer kun kunne gennemføres ved folkeafstemning, hvor mindst 45 % af samtlige vælgere stemte for.

1920 ændringer
- I forhold til Islands selvstændighed
- begrænsninger af kongens eneret til beslutninger vedrønde landets udenrigs- og forsvarsforhold.

1953 ændringer
- landstinget og dermed tokammersystemet blev afskaffet
- Grønlands status blev ændret fra koloni til amt
- Kvindelig tronarvefølge blev indført, hvis den siddende regent ikke havde nogen sønner.
 

Siden er opdateret den 22-10-2020