Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Tilbage

Danske kolonier

Danmark var fra 1620 og 300 år frem en mellemstor kolonimagt med kolonier i Indien, Afrika og Amerika.

Danmark regnes for at være første land i verden, som officielt forbød handel med slaver (1792). Men loven trådte først i kraft i 1803. Først i 1848 blev det forbudt.  

Trankebar (1620 -1845) Dansk Ostindien

Trankebar var en dansk handelsstation på Coromandelkysten i det sydøstlige Indien.

I 1618 sendte Christian d. 4. og det nydannede Ostindisk Kompagni en ekspedition til Ceylon, under ledelse af adelsmanden Ove Giedde. Formålet var at sikre det dansk-norske monaki en del af handelen på Asien. Forhandligerne endte uden resusltat, så rettede delegationen blikket mod fastlandet og Trankebar.

Trankebar blev hovedsædet for de dansk-norske handelsaktiviteter i Indien gennem de næste 225 år.

Serampore eller Frederiksnagore (1755-1845)

Serampore blev etableret som en handelstation med henblik på eksportering af bomuld og krydderi til Europa, som i 1700-tallet var i høj kurs.

Guldkysten (1658-1850)

Danmark-Norge grundlagde fra 1659 til 1850 en række forter på Afrikas vestkyst (idag Ghana). Området hed dengang Guldkysten. De Danske forter fungerede som udgangspunkt for handel og udskibning af slaver til Vestindien. Danmark solgte anlæggene til Storbritannien, på det tidspunkt hvor der var tale om svingende handel. Danmark-Norge var i 1600-tallet intersseret i guld og elfenben, som hjemme i Danmark blev byttet til våben og metal. I slutningen af 1600-tallet blev handlen med slaver de danske-norske forters vigtigste opgave. I starten som leverandør til andre landes slaveskibe, siden hen på egne skibe. Da Storbritanien var på vej med et forbud mod slavehandel (det kom i 1807). Så blev der diskuterede, om det for dansk side overhovedet kunne betale sig at fragte slaver over Atlanten. Forbud imod handel med slaver blev vedtaget i 1702, men loven skulle føtræde i kraft i 1803. Danmark blev det første land i Verden, som forbød slavehandel.

Der blev overvejet om der i slutningen af 1700-tallet opgivelsen af slavehandlen, skulle skifte spor. Det vil sige gå fra at være plantagedrift, til dyrkning af bomuld, kaffe og majs, men det slog aldrig helt an. Det blev opgivet.

 

Dansk Vestindien (1672-1917)

Siden er opdateret den 22-10-2020