Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Tilbage

Titel: Navneord eller substantiv - Dansk Grammatik

Kategori: Skole - Lektiehjælp - Dansk Grammatik - Navneord

Beskrivelse: Her på siden kan finde frem til hvad navneord er inden for DANSK GRAMMATIK.Navneord

 

Navneord eller substantiv.

Navneord er en betegnelse for genstande eller ting, levende væsner, personer eller abstraktioner.

En særlige form for navneord er egennavne (propirer).

De kaldes også for "Fællesnavne".  

 


Genkendelse

 

 

Navneord kan vi sætte en eller et foran ordet.

Køn

Navneord kan deles op i 2 køn:

Fælleskøn (n-ord) -  Navneord som vi sætter en foran. En hund, en ferie en lampe

Intetkøn (t-ord) - Navneord som vi sætter et foran. Et æbletræ, et hus

Ordene "en" og "et" er ubestemte kendeord, der kan stå foran et navneord i ubestemt ental.

Bemærk: Der findes navneord som kan stå både i fælleskøn og i intetkøn - Cirkusog meteor

 


Bøjning af navneord i ental og flertal
 

Ental

Ubestemt Bestemt
En uge Ugen
En blomst Blomsten
Et æble Æblet
Et hus Huset


Flertal

 

 
Ubestemt Bestemt
Flere uger Alle ugerne
Flere blomster Alle blomsterne
Flere æbler Allle æblerne
Flere huse Alle husene

Nogle navneord ændre form i bøjningen

 

 

 

 

 
En and Anden Flere ænder alle enderne
En ko Koen Flere køer Alle køerne

Nogle navneord er enten entalsord eller flertalsord og mangler tit kendeord i ubestemt
Ental

 

 

 

 
Ental    Flertal  
Vand   Vandet   
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navneordsremse:

 

Alle ting på denne jord, kalder vi for navneord.

 

Siden er opdateret den 16-09-2023