Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Tilbage

Titel: Novelle analyse - i dansk lære vi at analyser en novelle

Kategori: Skole - Lektiehjælp - Dansk - Analyse - Novelle analyse

Beskrivelse: Her på Kreatit.dk finder du et eksempel på en Novelleanalyse.

 

Når du skal analyserer en novelle, er der en række punkter, som kan være relevante at kigge nærmere på.

Inden du skal analyserer en novelle, vil jeg gerne at du læser novellen grundig igennem. Dernæst vil jeg gerne at du studere, hvad du har behov for at finde frem til i novellen. Det vil sige punkterne i analysemodellen. Så er det tid til at nærlæse novellen igen. Denne gang med det fordel at kunne notere stikord og sidetal på

I denne model kan du læser mere om, de enkelte punkter i analysen. Husk, at det ikke er nok blot at komme omkring alle punkter, men også at

kunne skrive det sammen til en sammenhængende analyse og fortolkning. Jeg vil anbefale at starte med at lave nogle stikord. Eventuelt kombinere det med markering i selve novelle teksten. Hvis novelle en en bog, tag eventuel kopi af nogle sider og lav markering i siden med kommentar evt. hovedperson i afsnittet som omhandler hovedpersonen.

Analysemodellens punkter

Et kort referat af novellens handling. Husk at bruge egne ord. (Det er ikke sikkert, at du skal have et refarat med i opgaven, men kan være en god ide, som en form for indledning.

Hvordan starter novellen. Starter historien in medias res - kastes læseren direkte ind i handlingen? Eller begynder novellen med en introduktion af handlingen eller måske en præsentation af miljøet eller personerne? 

Derudover kan vi se på brug af f.eks flashbacks og klimaks, samt om slutningen er lukket eller åben.

Har novellen en kronologisk opbygning indtil det endelige opgør i slutningen af bogen.

 

Tredjepersonfortæller, så beskrives alle personerne i novellen i tredjeperson. F.eks "Hun sørgede stadig over ham 2 år efter ulykken". Husk at være opmærksom på om tredjepersonsfortælleren er en alviden fortæller (har vi som læser adgang til alle personernes tanker og følelser) eller en personbundet fortæller (dvs kun har adgang til 1 persons tanker og følelser - resten af personerne beskrives udefra).  

Ofte er miljøet beskrevet gennem karakterne (personerne). F.eks kan beskrivelsen af et hjem sige noget om personen er personerne, der bor der.

I personkarkteristikken kan du både give:

Det kan og være relevant at kikke på personens handlinger og årsagen til disse samt undersø om personen gennemgår en udvikling i løbet af novellen.

Jeg vil også mene at det kan være relevant at beskrive personens forhold til novellens øvrige personer.

Det kan være forholdet til:

 

 

Symboler i noveller -visse genstande, farver, begivenheder, navne eller ord kan have en symbolsk betydning i novellen. (duen = fred, uglen = kkogskab). Dyr kan altså have symbolsk betydening,

Sammenligninger - Ting sammenlignes med noget andet (dine øjne er blå som himlen)

Besjæling -Døde ting får menneskelige egenskaber. (stenene græd, græsset sang)

Metafor. Ordbilleder vi kan tolke. (dine øjne er himlen)

Metonomi. talefigurer - fælles betegnelse for de vendinger, dvs. billeder, ordstillinger, gentagelser og klangvirkninger, hvormed sprogbrugeren søger at skabe interesse og appel gennem sin tale.

 

Tema og budskab - Hvad handler novellen egentlig om?

Når du laver en novelleanalyse, så er det vigitgt at komme med et bud på novellens centrale tema (identitet, ungdom, familieproblemer osv.). Husk at underbygge temaet i novellen udervejs.

Når du har styr på novellens centrale tema, så er det også værd at komme ind på novellens budskab ( hvis der er et).

Tænk over følgende: Hvad prøver forfatteren at fortælle gennem novellen/hvad er hensigten med denne novelle? Hvad betyder novellen i forhold til temaet?  Giv gerne eksempler.

 

 

Siden er opdateret den 18-09-2023