Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Tilbage

Slaget ved Lyndanise

Her på Kreatit.dk kan du læse noget om slaget ved Lyndanise i Estland den 15. juni 1219.

 Dengang var de østlige Østersølande beboet af hedenske mennesker. Paven skrev til sin danske ærkebiskop, at det var hans job at sørge for at kristnet disse mennesker. Paven tillod som tak, at alle erobrede landområder kom under den danske konge.

Valdemar den 2. (Sejr) drog derfor afsted på korstog sammen med bisperne fra Århus og Slesvig, samt 2 tyske grever i forsommeren. De slog sig ned ved Lyndanise i Estlande, kort efter begyndte de at bygge en borg, der på estisk navn Taani-linn (danskerborgen) - senere estiske hovedstad Talin.   

Esterne skulle efter signe have overfaldt den danske lejr den 15. juni 1219, selvom de tidligere havde givet udtryk for underkastelse. De havde også bebudede at de vile gå over til den krisne tro. Det gik ikke så  godt for danskerne, men under slaget skulle et rød fane med et hvidt kors være dalet ned fra himlen og samtidig skulle der være forkynde en røst, at hvis denne fane blev holdt højt, ville fanes ejer sejre. Danskerne greb fanen og hold den højt.

Det så lagng tid ud til ayt danskerne ville tabe, men krigslykken vandte sig, og det lykes korsfarerne at jage den estiske hær på flugt.

Da det så mørkest ud, hævede biskop Anders Sunesen hænderne mod himlen, derfra faldt et blodrødt flad med et hvidt kors ned. Det kom til at gøre udslaget. Flaget fik navnet Dannebrog.

 

 

 

Siden er opdateret den 22-10-2020