Fantasien

Kreativiteten og fantasien starter her

Titel: Kreativitet

Kategori: Fantasien - Kreativitet

Beskrivelse : Kreativitet er betegnelsen for mennesker, der har en evne til at skabe noget nyt. Kreativitet

Når du flytter musen hen over menuen Kreativitet, vil du ligge mærke til, at der fremkommer er en drop-down menu.

Drop-down menuen har følgende menupunkter:

NATURLIGT KREATIVITET, fortæller jeg om børns fødte kreative evner.

LÆRER AT PRØVE SELV fortæller jeg, hvordan børn kan blive mere kreative ved at prøve selv.

AT PLEJE KREATIVITETEN fortæller jeg om, hvordan vi som forældre kan pleje vores børns kreativitet ved, at "skubbe" han eller hende i den rigtige retning.  

DE 5 KREATIVE TRIN danner grundlag for at blive mere kreative, også i noget vi kan bruge i erhvervslivet.

10 GODE RÅD giver jeg råd til, hvordan du kan blive mere kreativ.

KREATIVE IDEER kan være med til, at skabe grundlag for en virksomhed.

ERHVERVSLIVET kreativitet i erhvervslivet er lig med innovation.

Siden er opdateret den 28-07-2023