Fantasien

Kreativiteten og fantasien starter her

Titel: Kreative ideer skaber nye kreative ideer

Kategori: Fantasien - Kreativitet - Nye kreative ideer

Beskrivelse:Udvikling af en ny idè og realiser det i praktisk. Nye produkter skabes eller gamle produkter med en forbedret udgave. Kreative ideer

Kreative mennesker er med til at starte egen virksomhed.

Andre udfordre de eksisterende produkter, finder nye måder som kan forbedre vores livsstil. Kort sagt gøre det lettere og nemmere i dagligdagen.

Ude i virksomheder er der kreative mennekser, som skaber nye produkter for virksomheden de er ansatte i. Disse personer er også i stand til at lave forbedringer til allerede eksisterende produkter og dermed med til at virksomheden stadig eksistere.

Forbedring eller innovation

Lad os nu starte med at slå fast hvad er blot er en forbedring og hvad der er en innovation. Den første mobiltelefon-mursten til dagens smartphones er innovation. Men til gengæld er Iphone 4G jo blot en forbedring i vores øjne men en innovation i virksomheden.

Der er tale om 4 kreative kapitalister

Innovist

En innovist kan beskrives med følgende 3 ord:

Innovist er de mennesker og virksomheder, som er i stand til at tænke helt nyt, opfinde helt nye produkter, der dækker nye behov. De er ofte drevet at en legende tilgang til livet. De er visionære, som har store indlevelse og intuitive, med en drivkraft hen imod at gøre verden sjovere, større, lettere og bedre. Kort sagt forbedre vores livsmuligheder.

Stifteren af Apple produkter, Steve Jobs, er en oplagt innovist. Han har revolutioneret it-markedet gang på gang. Han havde bare mange problemer med at få andre til at se ideen virkning.

Kreasoc

En kreasoc kan beskrives med følgende 3 ord:

Kreasoc´er er de sodciale innovatorer, som er drevet af progression af menneskeheden. Progression betyder fremadskriden eller fremgang i form af en bevægelse hen imod et højere trin eller niveau i et udviklingsforløb. Kreasoc´er elsker at udfordre de eksisternde idealer, normer og værdier, for at finde nye måder at være mennesker sammen på. Får samfundet til at fungere, så fest mulige oplever bedst mulige liv. Danmark er kendt for, at være et stærkt socialt innovativt land, og heri ligger en af vores bedste muligheder for at klare os i fremtidens globale marked.

Hjælpeorganisationen CARE opfandt for 25 år siden et nyt koncept for mikrofinansiering, nemlig spare-låne-grupper. De opbyggede som lokale andelssparekasser, og ejes og drives typisk fattige kvinder, der lærer at spare op i fællesskab og låne pengene til hinanden. Grupperne skoler selv deres medlemmer i nærdemokrati og i at tage beslutninger. Over 7.300 grupper er startet i Niger. Samtlige eksisterer også i dag og tæller på landsplan mere end 400.000 kvinder. På verdensplan er der mere end 3 mill. kvinder og mænd orgiseret i CAREs spare-lån-grupper. Flere nye grupper er spontant startet op uden CAREs hjælp, blot fordi de er blevet inspireret af deres naboer i andre landsbyer. Hjælp til selvhjælp.

Prodoptimist

En prodoptimist kan beskrives med følgende 3 ord:

 

En prodoptimist er en person som optimere et produkt med henblik på at effektivisere og øge kvaliteten af produkter der allerede eksistere.

IKEA´s grundlægger, Ingvar Kamprad var en prodoptimist, da han grundlæggende ikke har været nyskabende som sådan. Han skabt ene virksomhed på hans innovative idé, om at lade folk selv samle egne møbler. Dermed kan virksomheden udelukkende koncentrere sig om at effektivisere og øge kvaliteten på produkterne. Masseproduktion.  

Hummax

En hummax kan beskrives med følgede 3 ord:

Danmark er som et af de mest socialt veludviklende lande i verden. Stadige nye krav og forventninger fra borgernes side, udfordrer den eksistende økonomiske model. Faktum er at en nyfødt dansker ender med at koste samfundet kr. 850.000 inden døden. For at standse denne udvikling, vil samfundet have brug for en masse Hummaxér, som er i stand til at bebehode den sociale stabillitet i samfundet. Det handler om at turde bruge lean-konceptet på mennemskelige systemer, og som gør det i kærlighed til mennesker, så der frigøres så meget kapital og energi, så flest mulige får mest mulige ud af samfundet samlede ressourcer.

Lean-konceptet er at arbejde smartere men ikke hårder.

Formanden for Ældresagen, Bjarne Hastrup, har skabt kvoteordninger for seniorer på arbejdsmarkedet. Han er en god repræsentat for hummax-livsformen. Han insisterer på at opgradere de ældre i samfundet, og foreningen tilbyder hele tiden nye opgraderende systemer til at varetage de ældres tarv. Han ser dem som en stærk ressource, som samfundet bør og skal trækkes på.

 

 

 

 

 

Siden er opdateret den 14-08-2023